Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.

Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly v plnom rozsahu EUR
1 Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá /L1, L2, L3, L4, L6/ 25,00
2 Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7 40,00
3 Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1 18,00
4 Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2 33,00
5 Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4 40,00
6 Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač /N2, N3, M2, M3/ 60,00
7 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje, snežné skútre /T + C + Ps + Ls/ 50,00
Opakované technické kontroly EUR
1 Opakovaná kontrola - prvotná /L1, L2, L3, L4, L6/ 16,00
2 Opakovaná kontrola - prvotná /M1, N1, O2, R2, O3, R3, O4, R4/ 20,00
3 Opakovaná kontrola - prvotná /ostatné kategórie/ 30,00
Zvláštne technické kontroly v čiastkovom rozsahu EUR
1 Zvláštna kontrola pri časti vozidla na žiadosť zákazníka 20,00
Emisné kontroly EUR
1 Motorové vozidlá M1 a N1 so zážihovým motorom s neriadeným emis. systémom 29,00
2 Motorové vozidlá M1 a N1 (mimo B/Bkat a B/Nkat) 34,00
3 Motorové vozidlá M1 a N1 s alternatívnym pohonom 37,00
4 Motorové vozidlá /N2, N3, M2, M3, T, C/ 40,00
5 Opakovaná EK - prvotná, po kontrole na našom pracovisku /M1, N1/ 18,00
6 Opakovaná EK - prvotná, po kontrole na našom pracovisku /ostatné kategórie/ 25,00
Súvisiace služby s TK a EK EUR
1 Administratívna kontrola po kontrole na STK Jaklovce (TK alebo EK) 10,00
2 Administratívna kontrola (TK alebo EK) 15,00
3 Vystavenie opisu protokolu 6,00
4 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného v EU 15,00
5 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného mimo EU 25,00